Privacyverklaring

Ik verwerk persoonlijke gegevens van u zodra u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Bescherming van uw privacy wordt door mij erg belangrijk gevonden. Ik wil u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

Met het gebruiken van het contactformulier op mijn website of door het aanleveren van of invullen van persoonlijke gegevens op een opdrachtformulier gaat u akkoord met de informatie zoals beschreven in deze verklaring.

1. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

Website: U kunt mijn website bezoeken zonder dat u mij vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit contact met mij op te nemen via het contactformulier wordt u gevraagd persoonlijke informatie te geven die ik nodig heb om met u te kunnen communiceren. De gegevens worden zonder uw nadrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor deze communicatie doeleinden tussen uzelf en mij.

Opdrachtformulier: Middels een opdrachtformulier registreer ik u persoonlijke gegevens en informatie over u aanvraag. Indien de aanvraag een reparatie/onderhoud betreft worden tevens de gegevens van het instrument geregistreerd. De persoonlijke en instrument gegevens worden opgenomen in mijn klantenadministratie. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie doeleinden over de opdracht en voor de afhandeling van uw betaling.

Na het afronden van de opdracht blijven uw persoonlijke gegevens met het oog op toepasselijke belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen. Persoonlijke gegeven worden na afloop van deze termijn gewist. Instrument gegevens zijn gedurende de bewaartermijn gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. Bij het wissen van persoonlijke gegevens na de bewaartermijn worden de gegevens van uw instrument losgekoppeld van de persoonlijke gegeven en separaat bewaard. Ik doe dit om de onderhoudsgeschiedenis van het instrument te kunnen behouden.

2. Doorgeven van persoonlijke gegevens

Door mij verzamelde persoonlijke gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

3. Cookies

Op de website wordt geen gebruik gemaakt van zogenoemde “cookies”.

4. Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Ik streef ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van uw persoonlijke gegevens te bewaken. Ik gebruik hiervoor adequate technische en beheers procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

5. Informatie over de rechten van de klant

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u dit wenst kunt u hiervoor contact met mij opnemen.

6. Vragen en feedback

Wanneer u verdere vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonlijke gegevens of wanneer u vragen of heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met mij opnemen. Uiteraard waardeer ik goede suggesties ten zeerste, aarzel niet mij te vertellen op welke punten ik mijn service mogelijk kan verbeteren.

Richard Lauwerijssen